Deze informatieve website is een initiatief van www.dryguard.be
laagste prijs garantie
Wist u dat Dryguard
u de laagste prijs garandeert ?

Hoe kan ik opstijgend vocht voorkomen ?

Bij nieuwbouw

Opstijgend vocht kan enkel voorkomen worden op het moment dat de ruwbouwwerken uitgevoerd worden. Dan is het van cruciaal belang dat de waterkeringslaag correct ( op het juiste niveau t.o.v. de vloerpas) wordt aangebracht. Ook is het zeer belangrijk dat deze bij het uitslijpen van de sleuven voor de leidingen ( elektriciteit, chauffage, afvoeren,...) niet doorgeslepen wordt.

Bij renovatie of bestaande woningen

Bij oudere woningen ( ouder dan 30 jaar) is het moeilijk om opstijgend vocht te voorkomen. Hier is het vooral van belang om er zo SNEL mogelijk bij te zijn. Zo kan je een dure nabehandeling ( tegen in het grondwater aanwezige zouten/nitraten/sulfaten) meestal vermijden.

Een waterkering is namelijk nooit op hetzelfde moment overal versleten. Dit is een geleidelijk proces die enkele maanden/jaren in beslag neemt. Wel kan je zeker zijn dat er vanaf het moment dat er ergens symptomen waar te nemen zijn ( zoals afbladderende verf, loskomend behang, loskomende plinten, ...) dat deze na verloop van tijd meer en meer zullen uitbreiden. Hier geldt dus zeker de stelregel : waar er rook is, is er vuur.

Het is dus zaak om de problemen in de kiem te smoren om zo onnodige extra kosten te vermijden.

Toch al bepaalde symptomen ?Deze informatieve website is een initiatief van www.dryguard.be
30 jaar garantie
Wist u dat Dryguard
30 jaar garantie geeft ?